۱۳۹۴ مهر ۲۱, سه‌شنبه

توصیه‌هایی از جکسون براون

جکسون براون (H. Jackson Brown, Jr.)
جکسون براون (H. Jackson Brown, Jr.)
«شجاع باش.
حتی اگر شجاع نیستی، وانمود کن که شجاع هستی.
هیچکس نمی‌تواند فرق این دو را بفهمد.
هرگز به تلفن اجازه نده که لحظات مهم زندگی‌ات را قطع کند و به خاطر داشته باش که تلفن وسیله‌ی آسایش توست و نه آنکه با تو تماس می‌گیرد!
یاد بگیر که به دیگران، سریع و قاطعانه، نه بگویی.
به انسانها همیشه یک شانس دوم بده. اما هرگز شانس سوم نده.
فراموش نکن که مهم‌ترین نیاز عاطفی انسانها این است که تحسین شوند.
زمان و کلماتت را با دقت خرج کن.
هرگز نگو که وقت کافی نداری. پاستور، میکلانژ، داوینچی و اینشتین هم به اندازه‌ی تو وقت داشته‌اند.
هنر شنیدن را بهتر از هنر حرف زدن بیاموز. اما به خاطر داشته باش که در نهایت، تنها معیار اصلی موفقیت تو، عشق، سلامت و آرامشی است که در زندگی تجربه می‌کنی.
هیچ چیز به اندازه‌ای که در لحظه‌ای اول به نظر می‌رسد مهم نیست. همچنانکه خیلی چیزها، بیشتر از چیزی که در لحظه‌‌ی اول به نظر می‌رسند، اهمیت دارند.
هرگز فراموش نکن که جستجوی همزمان فرصت و امنیت، معمولاً عملی نیست و به خاطر داشته باش که برندگان، کارهایی را انجام می‌دهند که بازندگان، به خوبی می‌دانند و می‌شناسند و فرصت‌اش را هم دارند. اما رغبتی به انجام آن ندارند.
و در پایان، به خاطر داشته باش که مهم‌ترین دستاورد هر موفقیت، تغییری است که در خود تو ایجاد می‌کند و نه در رفاه و دارایی تو.»
جکسون براون (H. Jackson Brown, Jr.)

۱۳۹۴ تیر ۱۲, جمعه

۱۳۹۴ تیر ۷, یکشنبه

خطاهای برندگان و بازندگان

اندرو متیوس (Andrew Matthews)
اندرو متیوس (Andrew Matthews)
«خطاهایی كه برنده‌ها انجام می‌دهند به مراتب بسیار بیشتر از خطاهایی است كه بازندگان انجام می‌دهند و به همین دلیل است كه آنها برنده‌اند.»
اندرو متیوس (Andrew Matthews)

۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

سکوت کنید و بیندیشید

پیتر دراکر (Peter Drucker)
پیتر دراکر (Peter Drucker)
«بعد از هر موفقیت، مدتی سکوت کنید و بیندیشید. موفقیت بعدی بر پایه آن سکوت و تامل ساخته می‌شود و نه بر پایه موفقیت قبلی.»
پیتر دراکر (Peter Drucker)

۱۳۹۴ خرداد ۲۵, دوشنبه

فهم سکوت

البرت هوبارد (Elbert Hubbard)
البرت هوبارد (Elbert Hubbard)
«آنکس که سکوتت را نفهمد، حرف‌هایت را هم نخواهد فهمید.»
البرت هوبارد (Elbert Hubbard)